Chcete slevu 15% ?
Při nákupu na www.shopeek.cz uplatněte v košíku tento kupón: SHOPEEK15

POROVNÁNÍ KOLAGENŮ

Porovnání kolagenu

LABORATORNÍ VÝSLEDKY SROVNÁVACÍH VÝZKUMU TŘÍ TYPŮ KOLAGENOVÝCH VÝROBKŮ
 1. Nativního kolagenu Přírodní kolagen Inventia
 2. Hydrolyzovaného rybího kolagenu
 3. Hydrolyzovaného kolagenu z dobytka (hovězího).
Výzkum všech tří preparátů byl proveden ve specializované výzkumné laboratoři Ita-Test (www.itatest.pl) podle všeobecné vědecké procedury předurčené pro tento typ produktů. Aby mohly být výsledky výzkumu objektivní a srovnatelné, soustředili jsme se výhradně na přístrojový výzkum. Stav pokožky testovaných osob byl zkoumán před zahájením výzkumu a po 4 týdnech používání preparátů při použití odborných přístrojů. Při jejich používání byl zkoumán vliv pravidelného používání přípravků na:
 • biochemické parametry pokožky: pevnost a celková ohebnost
 • hloubku vrásek

1. Porovnání pevnosti a celkové ohebnosti

V případě pevnosti pokožky, která je nejen výsledkem optimálního zvlhčení svrchní vrstvy pokožky, ale vyplývá také ze zlepšení stavu vnitřních vrstev kůže (zejména pak stavu bílkovin obsažených ve škáře: kolagenu a elastinu). V případě Přírodního kolagenu Inventia se nárůst tohoto parametru pohyboval mezi 9 – 59 %. Ve skupině testovaných gelem s hydrolyzovaným kolagenem a také gelem s hydrolyzovaným kolagenem z dobytka nebyl nárůst tohoto parametru v průběhu výzkumu vůbec observován.
Celková pružnost charakterizuje schopnost pokožky k plastickému tvarování, po kterém se je schopná vrátit opět do původního tvaru a je úzce svázána s elasticitou vláken v pokožce.
V níže uvedené tabulce jsou představeny průměrné výsledky získané v provedených výzkumech.


2. Porovnání hloubky vrásek

Vznik vrásek souvisí s přirozeným procesem stárnutí pokožky. Vrásky se tvoří v následku ohybů a zlomů v síťce sestavené z vláken kolagenu a elastinu a také vlivem nedostatku kyseliny hyaluronové ve škáře, což bývá způsobováno zpomalením metabolismu v kožních buňkách. Účinné vyhlazení pokožky, které se projevuje změlčením vrásek bývá tedy spojené s působením na buňky za cílem obnovení zásob kolagenu, elastinu a glykosaminoglykanů.
V případě Přírodního kolagenu Inventia® se zlepšení tohoto parametru pohybovalo mezi 6 – 43 %. V případě gelu s hydrolyzovaným rybím kolagenem se hloubka vrásek zmenšila od 3 % do 25 %. Ve skupině testované gelem z hydrolyzovaným kolagenem z dobytka se tento parametr změnil o 3 – 13 %. V níže položené tabulce jsou představeny průměrné výsledky dosažené testovanými osobami v provedeném výzkumu.

Specializovaná výzkumná laboratoř Ita-Test je soukromou, nezávislou a nesponzorovanou firmou, která funguje z vlastních prostředků a funguje samostatně již od roku 1996. Firma vykonává komplexní balíčky výzkumů v oblastech:
 • kosmetiky,
 • výrobků hospodářské chemie,
 • vody
 • hygienických a obvazových výrobků
Jedním z důkazů péče o kvalitu v rozsahu nabízených služeb je získání certifikátu ISO 9001. Soulad uvedeného výzkumného systému s nároky mezinárodní normy ISO 9001:2008 byl ověřen během certifikačního auditu a potvrzen vydaným certifikátem č. 80606602/1 ze dne 16. 05. 2009. Rozsah certifikátu ozahrnuje:
 • výzkum vlivu kosmetických přípravků a výrobků hospodářské chemie na lidské zdraví
 • výzkum užitných vlastností a souladu s normami
 • mikrobiologický výzkum
 • zpracovávání technické specifikace,
 • výzkum vody
Firma disponuje zkušenými a vysoce kvalifikovanými odborníky z oboru chemie, farmacie, mikrobiologie a medicíny (dermatologie) a zároveň se opírá o více než 800 osob z řad doborovolníků, kteří se výzkumů účastní. V laboratořích jsou nabízeny nejmodernější techniky a výzkumné metody. Nejvyšší úroveň služeb a vysokou preciznost získaných výsledků umožňuje práce se specializovanou odbornou výzkumnou aparaturou pro měření: zvlhčení, promaštění, pevnosti pokožky, měření drsnosti pokožky, hloubky vrásek, metodika výzkumů je opřená na nejnovějších vědeckých objevech a na vlastních výsledcích opřených na mnohaletých zkušenostech. Navíc firma disponuje nejlepším laboratorním vybavením.
Zkušený a vyškolený technický dozor, nejnovější technika, inovativní metody, měřící přístroje světové úrovně, vlastní aplikační salóny: kosmetický a kadeřnický, ověřují věrohodnost výsledků výzkumů v praxi.
Spolu s přizpůsobováním k rostoucím nárokům na kvalitu laboratorních služeb se ve firmě vykonávají analýzy podle platných evropských norem a podle řady vlastních výzkumných procedur. Dokumentace výzkumů bývá zpracovávána v souladu s nároky stanovenými v Kosmetickém nařízení 76/768/EEC. Výzkumy prováděné ve specializované výzkumné laboratoři Ita-Test garantují: kvalitu a bezpečost výrobku, soulad s normami, potvrzují deklarované efekty působení.